Uttalelse fra CPN 17 april

Pressemelding fra sentralkomiteen til Nepals Kommunistparti (maoister)

1. Den landsomfattende massebevegelsen som ble lansert i tråd medMorgengym PLA
enigheten som ble oppnådd mellom NKP(m) og sju politiske partier den 22.
november 2005 og 19. mars 2006, er i ferd med å seire. Den seirer
gjennom historisk oppslutning, folkelig motstand og offervilje.
Ulydighetsbevegelsen og svære massedemonstrasjoner (særlig etter
6.4.06), den aktive og oppmuntrende deltakelsen av hundretusener og
millioner fra alle samfunnslag inkludert småbønder, arbeidere,
studenter, kvinner, dalitter, etniske grupper, lærere, professorer,
leger, ingeniører, advokater,  journalister, skribenter, kunstnere,
offentlige ansatte, næringsdrivende, industrieiere og det sivile
samfunn, har utvikla massebevegelsen mot all slags undertrykking som det
fascistiske portforbudet og generalstreiksforbudet, til en virkelig
forent massebevegelse av alle antikongelige demokratiske krefter. Denne
gangen har bevegelsen derfor ikke forblitt kun en bevegelse av de sju
partiene eller NKP(m) eller det sivile samfunn eller en  bestemt gruppe
som gjentatte ganger siden 1949 har blitt forrådt av det autokratiske
monarkiet, men en forent bevegelse av alle de virkelige demokratiske
kreftene. Idet vi ærlig og med ansvar forstår at dette objektive
faktumet har utviklet seg for første gang i Nepals historie, og ved at
vi nedkjemper alle slags splittelsestendenser som oppstår i bevegelsen
oppfordrer vi alle politiske krefter, det sivile samfunn og folk flest
om å få bevegelsen til å nå det endelige målet ved å forene, konsolidere
og forsterke denne bevegelsen.

2.Tida har kommet for å få de kongelige fascistiske elementene til å
forlate historiens scene ved å tildele dem et avgjørende siste slag.
Disse elementene som har drømt om å opprettholde den dødsdømte føydale,
autokratiske makten ved hjelp av fascistisk undertrykking, terror,
massakrer, Goebbelsaktige propagandametoder, misbruk av statens midler
osv.

For dette er det nødvendig å samle bevegelsens flamme som nå brenner
over hele landet, særlig i hovedstaden Kathmandu, gjennomføre en total
økonomisk blokade mot kongemakta og knuse dets administrative- og
sikkerhetsmekanismer. I denne forbindelse, idet vi uttrykker full
solidaritet med den svære protesten de sju politiske partiene har
mobilisert til den 20. april i Katmandu, appellerer vi til alle
politiske aktivister, masseorganisasjoner, etniske- og regionale fronter
og folkets brede lag om en omfattende og aktiv deltakelse. Vi appellerer
også til alle om å ikke betale noen former for skatter eller avgifter,
om at tjenestemenn i det offentlige og i bedriftene slutter å arbeide
ved å nekte å utføre ordre fra den kongelige staten og at befalet og
soldatene i den kongelige hæren, det væpna politiet og politiet nekter å
følge kongelige ordre. Og vi appellerer igjen til alle om å fortsette
den landsomfattende generalstreiken, protestmarkeringene og folkets
motstand inntil bevegelsens mål er oppnådd.

3. Med bevegelsens utvikling har det vokst fram en kraftig stemme om å
sette et konkret mål og sluttløsning for bevegelsen som er åpenbar og
riktig.

Til tross for at man brukte ordvalget «en slutt på det absolutte
monarkiet og etableringen av et fullt demokrati» for å favne om
standpunktene til alle parter i 12-punktsforståelsen mellom maoistene og
partiene, var den underliggende betydningen avskaffing av kongedømmet og
etableringen av en demokratisk republikk, som man hadde en forpliktelse
til å institusjonalisere gjennom et fritt og rettferdig valg til den
konstituerende forsamlingen. Bevegelsens intense utvikling og slagorda
som folket roper over hele landet viser at det ikke er tvil om at
folkemassene har ratifisert det klare sluttmålet om en demokratisk
republikk. Et hvilket som helst svakere krav enn etableringen av en
republikk gjennom en grunnlovgivende forsamling kan ikke gi en positiv
løsning på den ti år lange konflikten og kan ikke oppfylle folkets håp
om demokrati, fred og framgang i landet. Derfor, oppmerksom på
erfaringene til den demokratiske bevegelsen siden 1949, de rådende
maktforholdene i landet og folkets ønske om å være suverent på alle vis,
står vi fast på at bevegelsen uansett ikke må stanses eller avsluttes
med et kompromiss før målet om en demokratisk republikk er oppnådd
gjennom en grunnlovgivende forsamling. En grunnlovgivende forsamling
uten betingelser. I motsatt fall, dersom det forsøkes å avslutte denne
bevegelsen gjennom et forrædersk kompromiss på halvveien, slik som i
1949 og 1990, appellerer vi spesielt til alle ekte demokratiske krefter,
det sivile samfunn og folk flest om å gå videre  gjennom å forsvare seg
mot et slikt kompromiss med makt.

4. Det er nødvendig for de agiterende kreftene å ha klart for seg at den
nåværende bevegelsen har som mål en framtidsretta omstrukturering av
staten og ikke bare en justering av maktforholdene. Innledningen til
12-punktsforståelsen som lyder at «det har vært en ufravikelig
nødvendighet å sette i verk ideen om en framtidsrettet omstrukturering
av staten for å løse problemene knyttet til klasse, nasjonalitet, kjønn,
region osv. i alle områdene til de politiske, økonomiske og kulturelle
sfærene gjennom å etablere et fullt demokrati og å få slutt på det
absolutte monarkiet» rettferdiggjør målet fullt ut. Det sier seg sjøl at
den kommende nye demokratiske staten ikke er det parlamentariske
systemet slik det var før 1. februar 2005 og 4. oktober 2004, men en
framtidsrettet demokratisk republikk med flere partier og  kvaliteter
som sikrer brei deltakelse av fattigbønder og arbeidere i statsmakta.
Som sikrer de undertrykte nasjonalitetenes, regionenes og
Madhesiefolkets autonome styre, sammen med sjølråderetten, spesielle
retter for kvinner og dalitter, og grunnleggende rettigheter for alle
når det gjelder utdanning, helse, sysselsetting, omfordeling av jorda
basert på «jorda til den som dyrker den» gjennom å  gjøre slutt på de
føydale jordforholda, utvikling av en nasjonal industri og sjølberga
økonomi osv.

Det ville være en stor ironi dersom man ikke forsto betydningen og
viktigheten av den breie deltakelsen, aldri tidligere opplevd i
historien, til den fattige og utslåtte delen av samfunnet, de
undertrykte massene på landsbygda, etniske grupper, kvinner, dalitter
osv, og den modige motstanden mot kongsmaktas vold og undertrykking i
den nåværende bevegelsen i byene. Derfor, fortsatt på vakt i forhold til
den fatale tendensen til å totalt frakjenne seg den tiårige folkekrigen
som kan høres og observeres fra tid til annen i den nåværende
bevegelsen, eller tendensen til å ønske status quo ved å snakke abstrakt
om å  «gjenopprette demokratiet», vil vi oppriktig appellere til alle om
å gjøre sitt for å få denne bevegelsen til å oppnå den erklærte
målsettingen ved å gå framover enhetlig.

5. Til slutt gjentar vi vår urokkelige forpliktelse i forhold til
12-punktsforståelsen og den andre forståelsen som ble oppnådd med de sju
parlamentariske partiene. Vi avviser samtidig med harme alle slags
desinformasjonskampanjer som lanseres av den fascistiske kongestaten og
uttrykker samtidig vår forpliktelse til å utvikle den fredelig forente
massebevegelsen slik at den når seierspunktet ved at vi deltar aktivt i
bevegelsen.

17. april 2006

                           Baburam Bhattarai
                              Koordinator

  Organisasjonskomiteen for den breie nasjonale politiske konferansen
                  Folkets Forente Nasjonalråd, Nepal

                               Prachanda
                                formann

Nepals kommunistiske parti (maoister) og øverstkommanderende for Folkets
                         Frigjøringshær, Nepal

                                      Oversettelse ved Johan P. Andresen

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s